Werkwijze en samenwerking

 

Voor wie?

Binnen de praktijk van G. Sterrenburg, psychiater  kunnen o.a.

volwassenen vanaf 18 jaar terecht met:

 

Stemmings- en angstproblemen

Mensen die in hun functioneren gehinderd worden door angst- of

stemmingsklachten ( o.a. depressies of bipolaire stemmingsstoornissen)

Milde psychotische klachten

ADHD

Persoonlijkheidsproblematiek

Mensen die in hun omgang met anderen of op het werk in problemen

komen ten gevolge van vaste reactiepatronen die niet altijd functioneel zijn.

 

Consultatie en medicatieadvies

Consultatie voor huisartsen, psychologen en praktijkondersteuners in de

huisartsenpraktijk. Second opinion. Psychiatrische diagnostiek. Medicatie

-evaluatie.

 

 

Voor wie niet?

 

Voor mensen die regelmatig in crisis raken of hoogfrequente zorg nodig

hebben en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren

waarop de praktijk geopend is, is de praktijk niet geschikt. Ook is de

praktijk niet geschikt voor mensen met dementie,  ernstige psychosen of

alcohol- of drugsverslaving.
De behandeling begint steeds vanuit een brede kijk op oorzaken van

waaruit psychische klachten kunnen ontstaan.  Vervolgens richten we ons

op het aspect dat het meest verandering behoeft.

 

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit

gesprek duurt ongeveer 45 minuten. In een volgend gesprek nemen we

eventuele aanvullende vragenlijsten door en kijken we of we kunnen

komen tot een behandelplan, waarna de behandeling kan starten. Er

worden diverse behandelingen toegepast: behandeling met medicatie,

psychotherapie ( cognitieve gedragstherapie en psychiatrische

psychotherapie), ondersteunende therapie, rehabilitatie behandeling,

E-health . Steeds wordt per persoon gekeken waar iemand het meest

mee gebaat is. In overleg met u wil ik graag uw partner of andere naaste

bij de behandeling betrekken. Uiteraard alleen wanneer u toestemming 

geeft. De duur van de behandeling varieert met de aard van de hulpvraag

van enkele gesprekken tot langer durende behandeling.

Verwijzer:

Uw verwijzer meestal de huisarts ontvang een kort verslag van het intake

gesprek  en bij afsluiting. ( Over uw klachten, diagnose en voorgestelde

beleid ) Ook bij langere behandeling  stuur ik een tussen-

tijdsbericht over het verloop.

Ik vraag vooraf bij aanmelding hiervoor toestemming.


Vragenlijsten (ROM Routine Outcome Measurement ):

Om na te gaan hoe uw behandeling verloopt en of u de meest geschikte

hulp krijgt, gebruik ik vragenlijsten. Ik vraag u op meerdere momenten zo’n

lijst in te vullen: vóór uw eerste afspraak, enkele malen tijdens

uw behandeling en na afsluiting van uw behandeling.


Ik vraag  u om deze vragenlijsten in te vullen, omdat ik  goede zorg wil

leveren en wil meten wat de resultaten van de behandeling is. Daarnaast

verlangen zorgverzekeraars dat wij werken met vragenlijsten. Op basis

van het aantal vragenlijsten dat is ingevuld door patienten ontvang ik

budget. Door de vragenlijst in te vullen helpt u mij om zorg te kunnen

(blijven) verlenen.


Na afsluiting van uw behandeling vragen ik ook naar uw ervaringen met

de behandeling en hoe tevreden u bent over onze dienstverlening.

Deze informatie gebruiken ik om de behandeling en dienstverlening te

verbeteren.


 

U kunt de vragenlijst invullen op elke computer met een internetverbinding.

Heeft u geen e-mailadres, wilt u dit niet doorgeven of lukt het niet om

vragenlijst in te vullen via internet? Meld dit dan alstublieft.


Samenwerking:


Ik werk samen met  6 andere psychiaters in de   ZELFSTANDIG

GEVESTIGDE PSYCHIATERS ROTTERDAM, DORDRECHT EN

OMSTREKEN  en met de leden van PSYZORG Gorinchem e.o

( samenwerkings verband van vrijgevestigden ggz aanbieders en kleine

ggz instellingen, vnl basis ggz ).

Dit houdt in dat wij verwijzen kunnen naar elkaar, gezamelijk behandelingen

doen, ik consulten en adviezen geef en kan vragen.

Tevens werk ik samen met huisartsen uit de regio en met hun POH's.

Tijdens de behandeling kan de patiënt voor vragen aangaande zijn

psychische behandeling terecht bij G. Sterrenburg. Bij acute problemen

waarbij patiënt gezien moet worden op dagen waarop ik niet

aanwezig ben in mijn praktijk zal ik vragen aan de huisarts om patiënt

eventueel te beoordelen of te verwijzen naar de crisisdienst van Yulius.

Buiten kantoortijden tussen 17.00 uur en 8.30 uur in de ochtend , in de

weekenden en op feestdagen waaronder 5 mei, wordt de patiënt verzocht

bij crisis contact op te nemen met het Huisartsen Post van zijn gemeente,

die eventueel de GGZ crisisdienst kunnen vragen te beoordelen.Ook werk ik waar nodig samen met thuiszorg organisaties voor

ondersteuning in de thuissituatie..De praktijk: is gevestigd op de Top Naeffstraat 3, 4207 MT Gorinchem.

De behandelingen vinden plaats op donderdag en vrijdag.