Kosten en kaders     


Binnen de praktijk is Gespecialiseerde GGZ ( VGZ, CZ, MENZIS, Zilveren Kruis, FB, MULTIZORG, DSW)  mogelijk.

Uw huisarts bepaalt of u  voor Gespecialiseerde GGZ wordt doorverwezen. Dit moet op de verwijzing staan.


Met de eerder genoemde verzekeraars heb ik een contract. Informeer bij

uw verzekeraar of zij soms onder deze grote verzekeraars vallen.

MULTIZORG is een koepel waar een aantal kleinere verzekeraars onder vallen. U kunt kijken op http://www.multizorg.nl/  of op de site van uw verzekeraar of zij onder een van de eerder genoemde groepen vallen.

 

Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar of ik u in zorg kan nemen. Zorgverzekeraars geven ons een budget. Het kan zijn soms dat ik het

budget door uw zorgverzekeraar aan mij gegeven al verbruikt heb. In dat geval moet ik u elders heen verwijzen. 


Alleen mensen die door de huisarts  zijn verwezen naar de psychiater kunnen in behandeling komen. Met de meeste zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract en wordt de geleverde zorg vergoed. Het wordt aanbevolen dit na te gaan, omdat de kosten anders deels voor uw eigen rekening komen. Bij de vergoeding door de verzekeraar geldt uiteraard het eigen risico. Niet nagekomen afspraken worden niet meer door de zorgverzekeraar vergoed. Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren afgezegd worden (per mail of telefonisch). Een niet nagekomen afspraak  kan bij u in rekening gebracht worden.


Mocht uw zorgverzekeraar  geen contract met mij hebben dan moet u de kosten zelf betalen en zullen deze afhankelijk van uw verzekeraar soms gedeeltelijk vergoed worden, meestal 70-80 %. Het is goed hierover te infromeren bij uw zorgverzekeraar.


De praktijk is wettelijk verplicht behandelingen te registreren in

zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties. Deze DBC’s moeten naar de verzekeraars en, in geanonimiseerde vorm, voor beleidsdoeleinden

naar de overheid worden gestuurd. Uw verzekeraar (die geheimhoudingsplicht heeft) is daarmee op de hoogte van uw diagnose.

De diensten binnen de praktijk vallen onder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 

Bij klachten over het verloop van de behandeling of andere zaken verzoek

ik u deze direct met mij te bespreken. Ik zal mijn best doen deze naar tevredenheid op te lossen.