Indien u klachten heeft kunt u deze het beste eerst met mij bespreken. Ik zal deze proberen zo goed mogelijk op te lossen. Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheid dat mijn collega voorzitter van de ZELFSTANDIG  GEVESTIGDE PSYCHIATERS ROTTERDAM, DORDRECHT EN OMSTREKEN Dhr. B.R. van der Hek, psychiater om te  bemiddelen.


Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachten regelement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net

Vermelt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan nemen voor een gesprek.


Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaande adres:


Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

www.degeschillencommissie.nl

(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijkenGeschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid )