Contactgegevens                                  Openingstijden voor gesprekken

Top Naeffstraat 3,                                   donderdag van 8.30 tot 17.00

4207 MT Gorinchem                               vrijdag van 8.30-17.00

tel: 0183-640410

g.sterrenburg@compaqnet.nl


 


De praktijk is gelegen in Gorinchem Oost. Er is gratis parkeergelegenheid

in de straten die het pand omringen.


Het mailverkeer binnen de praktijk is bestemd voor uitwisseling van

praktische zaken, zoals aanmelding en verzoeken om een nieuwe

afspraak. Voor inhoudelijke zaken aangaande uw behandeling is de mail

niet bestemd, tenzij we daarover tijdens de behandeling aparte afspraken

maken. Indien u dringende vragen heeft die niet kunnen wachten tot de

volgende afspraak kunt  bellen en een boodschap inspreken. Voor

spoedeisende zaken binnen kantooruren ( 8.30- 17.00 maandag t/m

vrijdag )  kunt u bellen met de praktijk. Op het antwoordapparaat staat een

mobiel nummer dat u dan kan bellen. Dit nummer is alleen voor patiƫnten

die al bij mij in behandeling zijn. Buiten kantooruren,  feestdagen ( ook 5

mei) kunt u contact op nemen met de huisarts of  huisartspost. Zo nodig

kan er via de huisartspost contact gelegd worden met de crisisdienst  van

de GGZ instelling in uw regio.